Klassisk komedie fra tidlig 1900-tallet.

I denne komedien møter vi de tre dovne brødre Lasse, Kalle og Nisse Østermann. De bestemmer seg for å ansette en hushjelp, men de hadde ikke forventet å møte en så driftig og myndig dame som Anna Søderberg. Hun setter dem på plass og ordner opp alt for dem og deres lille søsterdatter Ella og hennes forlovede Aksel.

Handlinga forgår på gården Østermann. Brødrene nekter til å begynne med å følge Annas ordrer, men hun får viljen sin. Anna tar Aksel i tjeneste og sørger for at han og Ella får være sammen. Foreldrene til Ella setter seg mot det, men kan lite gjøre når Anna først har bestemt seg. De ønsker at brødrene blir umyndiggjorte så de selv kan overta gården. Alle prøver å bli kvitt Anna, men til og med lensmannen må gi opp. Etterhvert som Anna bringer velstand til gården, blir brødrene mildere stemt.

Rolleliste

Lasse Østermann: Hans Berg

Kalle Østermann:

Nisse Østermann: Birger Berg

Anna Søderberg: Gerd Stavrum

Sofie Olsen: Astrid Rønning

Axel Olsen: Gunnar Jørstad

Ella Vestmann: Jorunn Berg

Lensmann Vestmann:

Her. Vestmann:

Fru. Vestmann:

Skipsreder Løvenberg: Henrik Stavrum

Grevinne Løvenberg: