Forholdsregler

 • Man må kunne ta ansvar for seg selv over flere dager på et dataparty, som
  å huske å spise, drikke, vaske seg osv… Er man veldig aktiv i et spill, er
  det veldig lett at man glemmer å spise mat og/eller drikke veske. Vi
  ønsker å passe på våre deltagere så godt vi kan, men vi har dessverre ikke
  ressurser til å sørge for at deltagere får i seg mat og drikke, om de
  oppholder seg i hallen eller lignende – så derfor krav om samtykke fra
  foreldre (under 18 år).
 • I følge norsk lovgivning er mobbing ulovlig, noe vi også vil ha stor fokus
  på. Samt språkbruk som ikke hører hjemme. YT-Lan skal være en trygg
  og inkluderende plass.
 • For soving kan man ta med seg luftmadrass og sove på avsatte områder
  inne i salen.
 • YT-Lan har nulltoleranse for noen form for rusbruk (alkohol, narkotika,
  tobakk), og derfor vil evt brudd på dette punktet resultere med
  utestengning uten varsel.
 • Det vil være myndige vakter under hele arrangementet (dag og natt). Samt
  at de fleste av oss som arrangerer vil uansett være tilstede under hele
  arrangementet. Om noen ønsker å ta kontakt med oss ring. 95308540.
 • Vi har ikke noe forbud om energidrikke, men har valgt å ikke selge dette i
  vår egen kiosk.
 • UL Vårglimt kan dessverre ikke ta ansvar for deltagernes utstyr, annet enn
  at vi vil ha stort fokus på vakthold. Vi har aldri hatt problemer med tyveri
  eller hærverk, men vi anbefaler likevel at verdigjenstander ikke blir
  liggende fremme uten tilsyn. Det kan også være en idé å sjekke om egne
  forsikringer kan dekke skade og tyveri. UL Vårglimt frasier seg alt av
  ansvar når det gjelder deltakers private utstyr/ eiendeler.
 • Vi ønsker et lavt lyd/støynivå i salen.
 • Det er forbud om å løpe i salen.
 • Hvis deltaker blir syk eller får symptomer på forkjølelse skal deltaker
  holde seg hjemme (pga Covid 19). Hvis deltaker føler seg syk eller
  kjenner på symptomer på forkjølelse under oppholdet til Lanet, ber vi
  deltaker kontakte en av Vaktene, slik at vi kan bistå med det som trengs,
  for eksempel hjemsending.