Som medlem i UL Vårglimt støtter du laget, du gir oss i styret muligheten til å arrangere ulike aktiviteter og arrangementer. Arrangementer som vi ønsker skal skape liv og samhold på øya for alle aldre. Men du støtter ikke kun laget, du som medlem får også avslag på våre arrangementer, og du tjerner fort inn medlemskapet ved blant annet å delta på 1-2 av våre arrangementer (teater, paintball, LAN, Halloween osv.)

Noen ganger trenger hjelp/vakter, da kan du som medlem bli spurt om å hjelpe til på ulike arrangementer. Du blir ikke spurt mer enn en gang per tredje år, men som støttemedlem blir man ikke spurt om å hjelpe til.