1. Parter

Selger er: Ungdomslaget Vårglimt , Forretningsadresse: Sørsia 210, 7629 Ytterøy. registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: 911768100, telefon: 95308540 , per_nost@outlook.com, og blir i det følgende benevnt ”vi”, ”oss” eller ”selger”.

Kjøper er: det firmaet/ person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”dere”, ”deres” eller kjøper.

2. Bestillings- og avtaleprosess

Deres bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av deres bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Når vi mottar deres bestilling, bekreftes ordren automatisk. Ordrebekreftelse og kvittering for eventuell kortbetaling vises på skjerm samt sendes til registrert e-postadresse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når den er mottatt, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

3. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil dere få melding om dette.

4. Priser

Alle priser er oppgitt i NOK og inkluderer 25% MVA. Ungdomslaget Vårglimt (Org.nr. 911768100) reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske årsaker.

5. Betaling

Vi benytter Vipps som betalingsløsning. Vipps administreres av Vipps AS. Du betaler trygt med vipps, eller øvrig finansering.

6. Forbrukerkjøp

Angrerettloven gjelder ved forbrukerkjøp. Hvis du angrer på kjøpet, returnerer du for egen regning dine varer ubrukt og uten skader i originalemballasjen slik at disse er hos oss senest 14 dager etter mottagelsen. Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Varer som tilbakesendes uten originalemballasje, viser tegn til bruk eller har skader kan ikke byttes eller returneres.

Legg ved angrerettskjema sammen med returforsendelsen. Angreretten gjelder varer fra vårt standard sortiment og lagerholdte størrelser.

Angrerett gjelder ikke ved bestilling av billetter.

Last ned angrerettskjema

Du har ansvaret for at returvarer når frem til oss i uskadet/komplett stand i original emballasje. Sørg derfor for at varene er forsvarlig innpakket. Returen sendes til:

Ungdomslaget Vårglimt
Sørsia 210
7629, Ytterøy
Norge

Husk å legg ved angrerettskjema og returskjema som bestilles på mail per_nost@outlook.com slik at vi finner tilbake til din ordre.

7. Levering og forsinkelse

Levering
Vi leverer alltid varene raskest mulig, og senest 3 virkedager etter at ordren er mottatt med varen på lager. I høytider og hektiske perioder kan lengre leveringstid forekomme. Ved bestilling av billetter vil kjøper få bekreftelse/ordrebekreftelse over kjøpet senest 2 timer etter betalingen er gjennomført. Ombooking eller avbestilling skal bli foretatt senest 3 dager før arrangementstart.

8. Undersøkelse av produktene

Etter at produktene er mottatt, bør dere, så snart dere har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

9. Rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom varen er skadet ved levering skal dette snarest meldes til oss og helst på ankomstdagen. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått, slik at vi kan løse problemet på beste måte. Send oss bilder av varen og emballasjen sammen med ditt ordrenummer og fulle navn. Ta godt vare på både varen og emballasjen til du hører fra oss igjen.

10. Vareretur

Ved feilbestilling av lagerført vare aksepteres retur kun dersom varsel gis om innenfor betalingsfristen. Det forutsettes i slike tilfeller av kjøper bærer alle kostnader forbundet med frakt etc., samt at varen fremstår som ny når den mottas av Ungdomslaget Vårglimt. Vareretur som skyldes brekkasje, manko, eller feillevering, må rapporteres til Ungdomslaget Vårglimt senest 8 virkedager etter mottagelse. All vareretur skal forhåndsgodkjennes av Ungdomslaget Vårglimt . (e-post: per_nost@outlook.com ) og forsendelsesmåte avtales. Kun feil forårsaket av Ungdomslaget Vårglimt (feil varer, feilleveringer eller reklamasjon på kvalitet) gir grunnlag for retur. Dersom feilen er forårsaket av kunde selv, vil kunden bli belastet for fraktkostnaden samt 20 % av leveransens verdi. Det må alltid følge returskjema med varene, skjema sendes dere på mail fra per_nost@outlook.com 

11. Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare firmaopplysninger som oppgis til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deres firma. I noen tilfeller behandler vi firmaopplysninger som også inneholder personopplysninger til andre formål. Dette kan for eksempel være å sende informasjon om tilbud/informasjon som er relevante for dine kjøp. etc. per e-post eller som informasjon per post. Vi vil aldri videreformidle dine personopplysninger til andre aktører. Personer som har personopplysninger behandlet av oss vil til enhver tid kunne få innsyn, mulighet for å få rette feil opplysninger, få dem sperret eller slettet. Kontakt skjer via per_nost@outlook.com

12. Salgspant

Selger betinger seg salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

13. Endringer i vilkår

Ungdomslaget Vårglimt forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

14. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Hvis dette ikke lar seg gjøre, blir høyere instanser trukket inn i saken og blir (evt) avgjort i retten.